Op 31 december 2024 wordt het nieuwe functie- en loongebouw ingevoerd. Om werkgevers en werknemers in de sector hier goed op voor te bereiden is een werkgroep van AFNL, CNV, FNV en Bouwend Nederland bezig met het organiseren van bijeenkomsten, het ontwikkelen van een website en het maken van voorlichtingsmateriaal en standaarddocumenten.

Loongebouw

Er is straks voor bouwplaatswerknemers en uta-werknemers nog maar één loongebouw. Daarom heet het garantieloon of garantiesalaris straks voor iedereen ‘cao-loon’. En wat nu het VOL (voor bouwplaatswerknemers het loon inclusief eventuele prestatietoeslag) of je salaris (voor uta-werknemers) is, heet straks voor iedereen ‘salaris’. Het cao-loon voor werknemers van 21 jaar en ouder is al bepaald. Over de jeugdlonen en leerling-lonen wordt nog gesproken.

Website

Vanaf mei is er een website beschikbaar, die u hier (functiehuis bouw en infra) aantreft, waarop alles te vinden en lezen is over functie- indeling in onze sector. Denk aan alle onderdelen van het functiehandboek, de referentiefuncties, veel-gestelde-vragen en tips en valkuilen.

Functiehandboek

Het functiehandboek is nu beschikbaar. Klik hier om het te downloaden. In het functiehandboek staat het volgende:

* het nieuwe functiegebouw met alle veelvoorkomende functies (referentiefuncties);

* informatie over de ORBA-systematiek;

* hoe je als werkgever functieomschrijvingen maakt en hoe je functies indeelt;

* hoe je als werknemer kunt kijken met welke referentiefunctie jouw functie het meest overeenkomt;

* wat je als werknemer kunt doen als je het niet eens bent met de indeling van je functie (in een functiegroep).

Voor werkgevers

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het opstellen van functieomschrijvingen, het indelen van functies en het bepalen van het juiste salaris van je medewerkers. Om je hierin goed te ondersteunen en vragen te kunnen beantwoorden geeft AWVN in juni workshops en trainingen aan deskundigen van werkgeversorganisaties en vakbonden.

Daarnaast komt op de website materiaal beschikbaar (zoals een flyer en presentatie) die je in je organisatie kunt gebruiken.

Voor hulp bij het beschrijven en/of indelen van functies kan ook een beroep gedaan worden op ORBA-deskundigen van AWVN. Over de kosten hiervan staat binnenkort meer informatie op de websites van AFNL en Bouwend Nederland.

Op 26 juni is er bij  de AFNL een bijeenkomst over dit onderwerp, als u geïnteresseerd bent dan kunt u zich opgeven via vanswol@aannemersfederatie.nl

Voor werknemers

Als werknemer wil je natuurlijk weten wat het nieuwe functie- en loongebouw voor jou betekent. Hoe deelt je werkgever jouw functie in? Welk loon hoort daarbij? Je werkgever moet je tijdig informeren over deze zaken. Cao-partijen hebben voor werknemers in ieder geval een aantal belangrijke garanties afgesproken.

* Je gaat er niet op achteruit in salaris. Ook niet als het nieuwe cao-loon (nu het garantieloon)van de functiegroep die hoort bij jouw functie lager is dan het garantieloon van je huidige functiegroep.

* Als je als bouwplaatswerknemer nu een prestatietoeslag hebt, dan houd je dat bedrag.  Het wordt alleen niet meer zo genoemd. Voortaan is het onderdeel van je ‘salaris’.

* Als je huidige VOL of salaris lager ligt dan het cao-loon in je nieuwe functiegroep, dan verhoogt je werkgever je salaris naar ten minste dat nieuwe cao-loon.