De VSB heeft een BIM Afsprakendocument ontwikkeld dat gebruikt kan worden voor projectspecifieke afspraken over tijdelijke hulpconstructies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

De bouw digitaliseert en de Nederlandse betonbekistingbedrijven verenigd in de VSB lopen daarbij voorop als het om de toepassing van BIM gaat. Naast het feit dat veel van de VSB-leden uiterst actief zijn op dit gebied, wil de vereniging ook bijdragen aan en sturing geven aan digitalisering binnen de branche. Met een gecentraliseerd model als BIM kunnen diverse partijen samenwerken en het model gebruiken voor planning, ontwerp, uitvoering en beheer. Door ervoor te zorgen dat alle gegevens en informatie uniform zijn opgesteld kan informatie beter en zonder fouten worden uitgewisseld. Aan het thema BIM wordt binnen de vereniging dan ook al enkele jaren gewerkt. Dat heeft nu geresulteerd in een BIM Afsprakendocument.

Ten grondslag aan het BIM Afsprakendocument ligt het door de VSB samengestelde ILS Tijdelijke Hulpconstructies. Dit model is speciaal voor de Nederlandse markt samengesteld en wordt ingezet voor gegevensuitwisseling voor tijdelijke hulpconstructies binnen de BIM-methode. Het document ondersteunt een transparante en eenduidige informatieoverdracht tussen de verschillende projectdeelnemers over tijdelijke hulpconstructies in de verschillende fasen van een bouwproject. Op deze manier kunnen participerende partijen verspillende taken voorkomen en faalkosten reduceren.

In het BIM Afsprakendocument zijn demarcatielijsten opgenomen waarin projectspecifieke afspraken worden vastgelegd over de aan te leveren data in het aspectmodel van opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze kunnen door beide partijen worden opgenomen in de Custom PropertySet “Pset_TempConstructions” voor export naar IFC. Het tekstbestand hiervoor wordt als bijlage meegeleverd met het BIM Afsprakendocument.

Het BIM Afsprakendocument en de onderliggende ILS Tijdelijke Hulpconstructies zijn hier te downloaden: