Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de VSB is het nieuwe beleidsplan in concept gepresenteerd. In het nieuwe plan staan de kernwaarden van de VSB centraal. Deze zijn samen te vatten in vijf punten:

  1. Veilig werken op hoogte: een veilig werkplek op hoogte is voor de VSB en de leden het grootste goed. Als belangenbehartiger staan veilig werken en veiligheid in alle facetten centraal.
  2. Innoveren: De VSB weet dat de branche altijd in beweging is. Of het nu gaat om materiaal, technologie, vakkennis of werkprocessen: samen met de leden én de belanghebbenden wordt voortduren gezocht naar manieren om het werken op hoogte kwalitatief beter, veiliger, duurzamer en efficiënter te kunnen doen.
  3. Kennisdelen: Ervaringen en technische vakkennis kennis delen en daarmee partijen inspireren vindt de VSB belangrijk. Leden willen samen graag trends zetten, mede de stand van de techniek bepalen en als eerste op de hoogte zijn van innovaties. Ook via een gedegen scholingsstructuur wordt het kennispeil inhoud gegeven en de continuïteit van de branche verzekerd.
  4. Veilig en duurzaam werken: Verantwoorde bedrijfsvoering, gezond en veilig werken vertalen zich in duurzame processen en duurzaam inzetbaar personeel. De VSB staat voor goede scholing, een scherpe kijk op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en arbo-regelgeving die naadloos aansluit op de praktijk.
  5. Platformfunctie: De VSB spant zich in voor een gelijk speelveld, regionaal, nationaal en internationaal door een synergie te creëren in de samenwerking met haar leden, andere belanghebbenden en overheidsinstanties. Zo wordt samen met partners een belangrijk, evenwichtig en invloedrijk netwerk gevormd.

De presentatie werd ‘verrijkt’ met de resultaten van de strategische kennissessies over de toekomst van de vereniging. Mee denken én meepraten over de toekomst van het veilig werken op hoogte? Dat kan door lid te worden. De eerste stap naar de aanmeldprocedure wordt hier gezet.