Om gemakkelijk mkb-ondernemers te kunnen vragen wat zij vinden van nieuwe wet- en regelgeving en actuele ondernemersthema’s, heeft MKB-Nederland samen met Ministeries het MKB Ondernemerspanel opgezet. Waar loopt het mkb in de praktijk tegenaan en wat moeten de beleidsmakers en politici in Den Haag absoluut weten? Dit komt voort uit de inmiddels verplichte MKB-Toets, waarvan Aannemersfederatie Nederland (AFNL) de grondlegger is en die verkeerd uitwerkende regelgeving moet voorkomen.
MKB-ondernemers die deelnemen aan het MKB Ondernemerspanel krijgen een uitnodiging om deel te nemen aan MKB-Toetsen die door ministeries moeten worden uitgevoerd. Het doel van deze toetsen is om de regeldruk voor mkb-ondernemers zoveel mogelijk te beperken en hoogovervliegende wet- en regelgeving te voorkomen. Als nieuwe wetten en regels naar verwachting grote gevolgen hebben voor het mkb, moet de overheid deze van tevoren voorleggen aan een geselecteerde groep uit het panel. Hier komen vragen op tafel als zijn de voorstellen werkbaar in de ondernemerspraktijk, ontstaan er daardoor geen nieuwe problemen, enz.

Daarnaast willen MKB-Nederland en VNO-NCW het ondernemerspanel inzetten om de opvattingen van de achterban over specifieke onderwerpen te achterhalen. Dat doen ze met online enquêtes. Het panel is dus een vaste groep ondernemers die zij snel en efficiënt kunnen benaderen. Inmiddels hebben diverse leden van verschillende brancheverenigingen zich aangesloten. AFNL is enigszins terughoudend geweest hierin, omdat wij liever concreet op een bepaald onderwerp ondernemers benaderen. Maar om de representativiteit van het panel vanuit bouw en infra verder te vergroten, willen wij u verzoeken mee te werken aan het panel. Hiermee vergroten we dan de invloed van mkb-ondernemers in bouw en infra op de mening die het mkb-panel geeft. Deelname aan het panel is uiteraard vrijwillig, vrijblijvend en anoniem en u kunt zich altijd weer afmelden. De ondernemers die deelnemen aan het panel worden per email geattendeerd op nieuwe online enquêtes en of groepsgesprekken (op locatie of online). Deelname aan elk onderzoek is geheel vrijwillig.

Opgeven kan via deze link.

Het zou fijn zijn als u ook AFNL wilt laten weten dat u deelneemt.

Dit kan met een korte mail naar vanderhoek@aannemersfederatie.nl , waarin u schrijft dat u gaat deelnemen aan het MKB-Ondernemerspanel.