Meer dan ooit tevoren zijn mensen bezorgd over de hoogte van hun energierekening. Daarom gaat Nederland sneller, slimmer en socialer isoleren via het Nationaal Isolatieprogramma, een langjarige, programmatische aanpak van slecht geïsoleerde huur- en koopwoningen.

Het doel van het Nationaal Isolatieprogramma is om 2,5 miljoen woningen te isoleren met de nadruk op slecht geïsoleerde woningen (label E, F en G) waarbij één of meerdere stappen worden gezet richting de standaard voor woningisolatie. In totaal is ongeveer 4 miljard euro aan Rijksbijdrage beschikbaar tot en met 2030. Aanvullend hierop wordt met de afschaffing van de verhuurderheffing extra investeringsruimte voor corporaties vrijgemaakt.

Woningeigenaren worden gestimuleerd met aantrekkelijke financiering – zoals het Nationaal Warmtefonds – en subsidie (ISDE en SEEH), de landelijke isolatiecampagne en informatie hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. De subsidiebedragen binnen de ISDE en de SEEH zijn verhoogd naar 30% voor twee of meer isolatiemaatregelen. Vanaf 1 januari 2023 is het ook mogelijk om subsidie voor enkelvoudige isolatiemaatregelen aan te vragen.