Een mkb-onderneming die door een groot bedrijf niet binnen de afgesproken betaaltermijn betaald krijgt, kan dit vanaf nu anoniem melden bij het tijdelijk Meldpunt Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Dit meldpunt is hard nodig, want voor kleine ondernemers is het moeilijk om de betaaltermijn zelf af te dwingen.

Toezicht

Met het meldpunt wil de overheid zicht krijgen op hoe vaak de afgesproken betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het mkb niet worden nageleefd, en wat de meldingsbereidheid is van benadeelde mkb-ondernemers. De ACM verzamelt daarom voor de duur van één jaar meldingen over grootbedrijven die de wettelijke of afgesproken betaaltermijn overschrijden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal de uitkomsten na één jaar evalueren om te bepalen of onafhankelijk toezicht wordt ingesteld.

Mooie stap

Deze crisis was nog amper een dag onderweg of kleine ondernemers kregen de eerste brieven binnen van grote ketens die aankondigden de rekeningen pas na 90 of zelfs 120 dagen te betalen. Dit meldpunt is dus een mooie stap van de staatssecretaris Keijzer, zeker in combinatie met een wettelijke betaaltermijn van 30 dagen. Volgens Keijzer geeft tijdige betaling de mkb-ondernemer meer financiële ademruimte en een beter zicht op de bedrijfskas, en daarmee een grotere kans om de huidige economische crisis door te komen.

Melding maken kan via het online formulier op de website van de ACM. En bij het Betaalme.nu-loket kunnen mkb-ondernemers terecht voor vrijblijvende tips, klachtenbehandeling en bemiddeling.