Door sneeuw en vorst  kunt u te maken hebben met onwerkbaar weer. Voor deze omstandigheden bestaat er de mogelijkheid van een WW-uitkering voor werknemers die ten gevolge van de vorst en/of sneeuw niet kunnen werken.  De uitkering voor onwerkbaar weer kan door de werkgever worden aangevraagd bij het UWV. In de sector is deze regeling beter bekend onder de naam Vorst WW. Ook deze winter kan van deze regeling gebruik worden gemaakt, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. De regeling loopt van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke Vorst WW-uitkering via het UWV, moet u melding doen in het kader van onwerkbaar weer. Dit kan op de website van het UWV. Deze melding moet u voor 10.00 uur ’s ochtends doen. De eerste 2 dagen waarop niet gewerkt kan worden, gelden als wachtdagen. U moet hierover als werkgever gewoon het loon doorbetalen. Na deze 2 dagen gaat het mogelijke recht op een Vorst WW-uitkering in, mits aan de voorwaarden voldaan wordt.

De uitkering moet worden aangevraagd door de werkgever.

Tip: als u op dag 1 een melding doet, kunt u deze melding opslaan. Op deze manier kunt u de volgende dag de opgeslagen weer gebruiken als basis voor de nieuwe melding. Dat voorkomt dat u als werkgever dagelijks (bijna) gelijke gegevens moet invoeren.

Er is in ieder geval sprake van een dag waarop als gevolg van vorst niet kan worden gewerkt als deze gelegen is in de periode van 1 november tot en met 31 maart en één of meer van de volgende vorstnormen is gehaald:

  • de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius;
  • de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 09.00 uur -0,5° Celsius of lager;
  • de gemeten temperatuur is om 09.00 uur -1,5° Celsius of lager;
  • de gevoelstemperatuur is om 09.30 uur volgens de meting van 09.00 uur -6,0° Celsius of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.

Of een bepaalde vorstnorm is gehaald, wordt vastgesteld door de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van de bouwplaats. Een overzicht met deze weerstations per postcodegebied is te vinden op de websites van cao-partijen en op www.volandis.nl.

De uitkering wordt ook uitgekeerd aan de werkgever, die op grond van de CAO geacht wordt het loon tot 100% aan te vullen. Voor het aanvragen van de uitkering en veelgestelde vragen heeft het UWV een aparte pagina op hun website ingericht. Direct naar de UWV website.

Zolang het onwerkbaar weer voor de desbetreffende werknemer voort duurt, zult u dit elke dag  moeten melden bij het UWV. Dit is natuurlijk zeer omslachtig, maar zeer belangrijk dat het gedaan wordt. Let er dus goed op dat u, zolang de vorst aanhoudt en er niet gewerkt kan worden, u hiervan elke dag melding moet doen bij het UWV, anders loopt u grote kans uiteindelijk geen uitkering te krijgen.

eHerkenning en UWV

Via de mail en de telefoon bereikten ons berichten dat diverse bedrijven in de problemen zouden komen met het kunnen melden van onwerkbaar weer bij UWV omdat zij beschikken over eHerkenning niveau 2 in plaats van eHerkenning niveau 3 welke (blijkbaar) vereist is voor de melding van onwerkbaar weer bij UWV.

Inmiddels is hierover contact geweest met UWV waardoor op korte termijn toch de benodigde eHerkenning op niveau 3 verkregen kan worden.  Alle werkgevers met e-herkenning 2 kunnen vandaag nog hun e-herkenning 3 regelen. Via de projectmanager e-herkenning is aan de leveranciers gevraagd de spoedprocedure open te stellen voor deze werkgevers.

Update

Op dit moment proberen werkgevers massaal een melding door te geven wegens onwerkbaar weer. Deze melding moet in het Werkgeversportaal gedaan worden en de werkgever moet beschikken over E-herkenning. Heeft de werkgever zelf geen E-herkenning, maar zijn accountant of een andere gemachtigde (bijvoorbeeld iemand die de Belastingaangifte doet) heeft dit wel? Dan kan deze gemachtigde de melding onwerkbaar weer ook voor de werkgever doen.

Het telefoonnummer van het OSW-kantoor UWV Eindhoven is op dit moment overbelast, waardoor de kans groot is dat de verbinding wordt verbroken. Er wordt gewerkt aan een oplossing. Er komen ook meldingen binnen van werkgevers die een storingsmelding krijgen bij het doen van de melding met E-herkenning. Ook hier is sprake van overbelasting. Wij adviseren de werkgever om het later nogmaals te proberen. De werkgever mag er vanuit gaan dat deze problemen aan onze (UWV) kant geen gevolgen voor hem hebben.

Update 2

Onderstaand bericht zojuist ontvangen van het UWV: in de week van maandag 8 februari tot en met vrijdag 12 februari is het mogelijk de hele dag uw melding onwerkbaar weer in te dienen bij UWV:

Door de strenge vorst en de zware sneeuwval van de afgelopen dagen ontvangen wij veel extra meldingen van onwerkbaar weer. Om alles goed te kunnen verwerken zijn de regels voor het melden van onwerkbaar weer tijdelijk versoepeld:
Tot en met vrijdag 12 februari heeft u 24 uur de tijd om uw melding te doen, dus van 0.00 uur tot 23:59 uur. U moet wel elke dag opnieuw een melding doen, zolang er sprake is van onwerkbaar weer.