Het aantal facturen dat niet op tijd wordt betaald in Nederland is fors toegenomen tijdens de coronacrisis. Uit onderzoek blijkt dat 56% van facturen sinds het begin van de coronacrisis achterstallig is. Een jaar geleden was dat nog 32%.

Voor de Betalingsbarometer voor West-Europa onderzocht kredietverzekeraar Atradius de betalingsmoraal van 2.603 ondernemingen in 13 landen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 56% van de facturen sinds de start van de coronacrisis achterstallig is. Een jaar geleden was dat nog 32%. Nederland heeft van alle Europese landen de hoogste score voor wat betreft de toename van het aantal dagen dat een vordering uitstaat. Het aantal dagen is met maar liefst 10% gestegen volgens 49% van de respondenten in Nederland. Zij geven aan dat zij gemiddeld 25 dagen langer moeten wachten voordat hun facturen worden betaald.

Uitstellen betaling aan eigen leveranciers

Ondanks de forse stijging is bijna de helft van de ondernemingen bereid klanten een langere betalingstermijn te bieden dan vóór de coronapandemie. Zo nam de betalingstermijn tijdens de pandemie met 21 dagen toe vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.
Door de verslechterde betalingsmoraal hebben veel ondernemingen maatregelen getroffen om liquiditeitsproblemen te voorkomen. Zo stelden bijna vier op de tien ondernemingen betalingen aan hun eigen leveranciers uit. Voor de rest van West-Europa geldt dit voor een derde van de ondernemingen.

Beoordelen van kredietwaardigheid

Voor 30% van de Nederlandse ondernemingen geldt dat zij werknemers in de afgelopen periode moesten ontslaan. Ook vroegen drie op de tien ondernemingen aanvullende financiering aan. Zo’n 45% van de Nederlandse respondenten gaf aan sinds het begin van de coronacrisis te zijn gestart met het rechtstreeks inwinnen van informatie van klanten om zo hun kredietwaardigheid te kunnen beoordelen. Zij maken hier meer gebruik van dan van bankreferenties.