Vanaf 1 april 2021 hoeft een werkgever het loon van een zieke werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt minder lang door te betalen. De termijn van de wettelijke doorbetalingsplicht gaat van 13 naar zes weken.

Op 1 januari 2016 trad de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd in werking. Bij wijze van overgangsregeling is in die wet geregeld dat, onder meer, de periode van loondoorbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden 13 weken bedraagt in plaats van de wettelijk bepaalde zes weken. Onlangs is de wet geëvalueerd, inclusief het overgangsrecht. Naar aanleiding hiervan regelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat het overgangsrecht eindigt per 1 april 2021. Hij heeft hiervoor een (ontwerp)besluit naar de Tweede Kamer gestuurd.

Ook opzegverbod bij ziekte is straks zes weken

Naast de periode van loondoorbetaling bij ziekte geldt de termijn van zes weken straks ook voor:

  • het recht op een ZW-uitkering voor AOW-gerechtigden in een fictieve dienstbetrekking of van wie de arbeidsovereenkomst eindigt op of vlak na de eerste dag van ongeschiktheid;
  • het opzegverbod bij ziekte;
  • de re-integratieplicht bij ziekte.

Ook voor AOW-gerechtigde werknemers die op 1 april 2021 ziek zijn, gaat de termijn van zes weken lopen op 1 april. Daarbij mag de totale termijn niet meer bedragen dan 13 weken.

Gemiddelde pensioenleeftijd voor het eerst boven 65 jaar

Los van de evaluatie van de Wet werken na AOW-gerechtigde leeftijd bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over de gemiddelde pensioenleeftijd naar buiten. De gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers is in 2019 verder gestegen naar 65 jaar en één maand. Vier maanden hoger dan in 2018. Met pensioen gaan voor de 65e verjaardag komt steeds minder voor. Ruim 65% van de werknemers die in 2019 met pensioen ging, was