Met ingang van 1 juli 2022 vindt er een verhoging plaats van het wettelijk minimumloon. Op basis hiervan zijn de starttabellen voor bouwplaatswerknemers (tabel 4.5) en uta-werknemers (tabel 4.11) gewijzigd.

De lonen en salarissen per 1/7/2022 zijn in deze tabellen toegevoegd.

Loontabellen bouwplaatswerknemer

Salaristabellen UTA-werknemer