Met ingang van 1 januari 2022 vindt er een verhoging plaats van het wettelijk minimumloon.

De lonen en salarissen per 1/1/2022 in de volgende tabellen zijn daarom toegevoegd:

4.5.       Starttabel bouwplaatswerknemer

4.11.     Starttabel uta-werknemer (21 jaar of ouder)

Download hier de aangepaste loontabellenen salaristabellen uit hoofdstuk 4 van de cao Bouw & Infra 2021 – 2022 hier downloaden.