Het symposium dat de VSB op 8 februari jl. organiseerde was een groot succes. In een bomvolle zaal ging een zestal sprekers in op verschillende aspecten van de nieuwe Arbowet.

Hieronder kunt u de beschikbare lezingen downloaden, zoals die op het VSB symposium van 8 februari j.l. tijdens de Bouwbeurs 2007 werden verzorgd: