Leerlingen van de leerbedrijven Workx Steigerbouw en Rojo Steigerbouw beten op 1 september jl. de spits af in de vakopleiding steigermonteur die door het Opleidingsbedrijf VSB is ontwikkeld. Het opleidingsbedrijf, een samenwerkingsverband met de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven als coördinerende partij, leidt jonge mensen op tot steigerbouwer.

De opleiding van het Opleidingsbedrijf VSB is afgestemd op het individuele instroomniveau van elke afzonderlijke deelnemer en vindt plaats als leer/werktraject. Deelnemers gaan hierbij 40 dagen per jaar naar school en doen de rest van het jaar praktijkervaring op bij de aangesloten leerbedrijven. Workx Steigerbouw en Rojo Steigerbouw zijn de eerste bedrijven in de regio Oost die aan deze nieuwe leerweg deelnemen. Het Deltion College uit Zwolle neemt de uitvoering van de opleiding voor haar rekening. De opleiding duurt in totaal twee jaar, waarna de leerlingen beschikken over een MBO niveau 2 diploma steigermonteur. Daarna is doorstroom naar MBO niveau 3 mogelijk.

Het Opleidingsbedrijf VSB is opgericht in de geest van de VSB Waarborgregeling, waarbinnen kwaliteit en veiligheid centraal staan. Die eigenschappen, samen met vakmanschap, teamgeest en verantwoord werken, worden ook van de hedendaagse steigerbouwer verlangd. Scholing, zoals die door het Opleidingsbedrijf VSB wordt verzorgd, is daarbij onmisbaar. De opleidingen die door het Opleidingsbedrijf VSB worden verzorgd, staan niet alleen open voor werknemers van VSB-leden, maar ook voor werknemers van onderaannemers. Het resultaat is dat kwaliteit, veiligheid en deskundigheid binnen de branche op een nog hoger niveau komen.

Meer informatie over het opleidingsbedrijf kan worden gevonden op de website www.opleidingsbedrijfvsb.nl. De VSB zet zich in op het gebied van nationale en Europese regelgeving, arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, belangenbehartiging en promotie van kwaliteit en veiligheid in de bouw. Verder draagt de vereniging zorg voor het ontwikkelen en bijstellen van opleidings-, her- en bijscholingstrajecten, neemt het deel aan relevante overlegstructuren en stelt het branche-specifieke richtlijnen op. De vereniging telt circa 60 leden.