De eerste volledig online ledenvergadering van VSB is succesvol verlopen. Met een stevige opkomst en dito ambities zijn de kaders voor volgend jaar weer uitgezet. Een jaar waarin leden, donateurs en erkende opleiders elkaar ook weer persoonlijk kunnen ontmoeten en netwerken. Eén van de centrale thema’s tijdens de Algemene Ledenvergadering is het onderwerp communicatie waarvoor dit jaar een communicatie- en contentplan werd samengesteld. De presentatie van het plan werd ondersteund door een uiteenzetting van de mogelijkheden van Linkedin om de vereniging nog beter op de kaart te zetten. De volledige presentatie van de ALV kan hier worden gedownload. Deze geeft een compleet overzicht van de onderwerpen die tijdens de ledenvergadering aan de orde kwamen.