In 2024 krimpt de bouwproductie met 3,5%, na jaren van groei. Deze daling treft voornamelijk de nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen.

Het EIB voorspelt dat 2025 een overgangsjaar wordt met een lichte groei, maar de werkgelegenheid in de bouw zal in twee jaar tijd met 12.000 voltijdbanen afnemen en de arbeidsproductiviteit zal dalen. Op de middellange termijn zijn de vooruitzichten beter, met een verwachte gemiddelde groei van 2,5% per jaar, verspreid over diverse bouwsectoren, en een toename in werkgelegenheid.

In 2023 was er een gematigd positieve groei in de bouwsector, vooral dankzij investeringen in energietransitie en een groei in de utiliteitsbouw, ondanks een krimp in de woningnieuwbouw.

Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten echter minder gunstig. Er wordt een krimp verwacht in alle bouwsectoren, met name in de nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen. Eveneens wordt er een daling in arbeidsproductiviteit en werkgelegenheid verwacht.

Voor 2025 wordt een voorzichtige groei voorspeld, die niet zichtbaar gaat zijn voor de utiliteitsnieuwbouw, waar nog een daling verwacht wordt. Op de middellange termijn (2026-2028) wordt een gezonde groei verwacht in alle bouwsectoren, met een toenemende vraag naar arbeidskrachten in de bouw.

U kunt de EIB-publicatie hier terugvinden op de website van het EIB.