Het kabinet heeft een aantal wijzigingen aangekondigd in de noodmaatregelen. Zo wordt onder meer de NOW van toepassing voor concerns met minder dan 20% omzetdaling en komt er voor seizoensgebonden organisaties een specifieke regeling.

Het kabinet heeft de afgelopen weken een breed pakket aan noodmaatregelen ingevoerd om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Deze maatregelen moeten er onder andere voor zorgen dat werkgevers de salarissen van hun werknemers kunnen doorbetalen. Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben gisteren een Kamerbrief gepubliceerd waarin zij een aantal belangrijke wijzigingen in de steunmaatregelen vanuit SZW toelichten.

Toepassing NOW bij concerns

Zelfstandige concernonderdelen of werkmaatschappijen kunnen straks toch individueel een beroep doen op de NOW, ook als er op concernniveau geen omzetdaling is van minstens 20%. Maar hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Concerns waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen. Ook moeten werkmaatschappijen met 20 of meer werknemers een overeenkomst met de vakbonden sluiten over werkbehoud bij de betreffende werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat een akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers. Daarnaast zijn er aanvullende accountantscontroles vereist.

Aanvullend vangnet voor flexwerkers

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden voor een aanvullende vangnetregeling voor flexwerkers die sinds 1 maart hun baan zijn verloren, maar niet in aanmerking komen voor een uitkering. Het kabinet voert hierover gesprekken met UWV en VNG, die deze (complexe) regeling mogelijk uit gaan voeren.

Oplossing voor seizoenwerk

Het kabinet zoekt ook naar een oplossing voor organisaties die seizoenswerk leveren. Voor hen biedt de NOW niet altijd een uitkomst. Om organisaties met seizoenswerk te helpen, is een aparte regeling nodig. Het kabinet spreekt echter van een ‘complexe uitdaging’.

Overwerk en premiedifferentiatie

Werkgevers hoeven over 2020 niet op basis van de 30%-herzieningssituatie de lage WW-premie te herzien. Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en vaste arbeidsomvang, en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. Daarnaast moeten werkgevers met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling leidt echter tot onbedoelde effecten in sectoren waar vanwege het coronavirus veel overwerk is, zoals de zorg. Daarom schort het kabinet deze bepaling voor 2020 voor alle werkgevers op.

Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunningen

Omdat bij de (inmiddels vervallen) regeling voor werktijdverkorting het loon van de werknemer daalt, voldoet de werkgever voor kennismigranten mogelijk niet meer aan het salariscriterium. Hierdoor kan de werkgever een boete krijgen. Vanwege de bijzondere situatie heeft het kabinet besloten dat tegen werkgevers in deze situatie tijdelijk niet wordt opgetreden.