Aannemersfederatie Nederland is verheugd dat het kabinet nú de urgentie van het stikstofprobleem inziet. Positief aan het Kabinetsbesluit is dat er extra maatregelen en middelen komen om de ontstane situatie op te gaan lossen. Echter, voor de acute stikstofproblemen is nog geen oplossing gevonden. En ook voor de bouwprojecten direct gelegen bij Natura-2000 gebieden is nog geen oplossing. Heel veel bouwprojecten liggen stil en faillissementen met alle gevolgen voor werknemers en ondernemers zijn niet ondenkbaar.

Het Kabinet geeft aan dat per 11 oktober vergunningprocedures kunnen worden hervat. De Aannemersfederatie roept gemeenten en provincies op hier direct mee van start te gaan zodat er weer gebouwd kan worden, zowel in de woningbouw als infrasector. Voorkomen moet worden dat mkb-aannemers onnodig omvallen.

De door het kabinet hiervoor aangekondigde maatregelen in het kader van salderen, bieden hiervoor perspectief en maken het mogelijk dat projecten kunnen doorgaan als werk wordt gemaakt van het terugdringen van stikstofuitstoot elders.

Gezien de stillegging en het niet opstarten van nieuwe projecten, rekent de Aannemersfederatie erop  dat het Kabinet zeer snel de nieuwe drempelwaarde bepaald. Dit kan niet lang op zich laten wachten, daar mkb-aannemers nu al met problemen van voorfinanciering van mensen en middelen van doen hebben.

Uiteraard zien ook mkb-aannemers in bouw en infra dat stikstofuitstoot moet worden verminderd. Veel aannemers maken enorme slagen om duurzaam, energiezuiging en aardgasloos te kunnen bouwen. En ook het circulair bouwen neemt steeds vastere vormen aan. Hiermee wordt uitstoot teruggedrongen.

Het kabinet geeft aan dat provincies een grote rol gaan spelen bij de stikstofaanpak. AFNL gaat er vanuit dat zowel provincies als gemeenten meehelpen om bouwprojecten duurzamer te kunnen laten plaatsvinden in het belang van de totale verduurzamingsoperatie in Nederland. En, dat onzekerheden bij lagere overheden over wat wel en niet mag onder dit stikstofregime snel worden weggenomen.