De inwerkingtreding van de Omgevingswet is voor de zoveelste keer uitgesteld. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil dat de Omgevingswet op een verantwoorde manier wordt ingevoerd en dat is nu niet mogelijk. Daarom wordt de inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 voorlopig opgeschoven naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023.

De minister weet nog niet of 1 oktober wél haalbaar wordt en heeft daarom 1 januari 2023 ook al als optie staan. Dat schreef hij in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. ‘De afgelopen weken zijn er verschillende overleggen geweest met medeoverheden en experts over de invoering van de Omgevingswet. Daaruit kwam naar voren dat er meer tijd nodig is om goed te oefenen met de nieuwe systemen. Die tijd wil ik nemen voor een verantwoorde en zorgvuldige invoering,’ aldus De Jonge.

WKB is onderdeel Omgevingswet

In de bouw zijn de meningen over de nieuwe Omgevingswet nog altijd verdeeld. Onderdeel van de Omgevingswet is de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB). En daarover is nog steeds niet alles duidelijk. Veel bouwers hebben daarom niet zo’n haast met die wet, want dan moeten er ook opleverdossiers komen. In de nieuwe omgevingswet zijn naast invoering van de WKB zo’n honderd andere besluiten gebundeld, die dan allemaal moeten worden doorgevoerd. Dat vergt flinke aanpassing van allerlei ICT-systemen en van gemeentelijke processen en procedures.

Vertraging bij vergunningverlening

Bijna alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn inmiddels aangesloten op het nieuwe systeem, wordt er gemeld. Maar in de zogeheten planketen, waar met plansoftware nieuwe omgevingsplannen, omgevings- en waterschapsverordeningen moeten worden gepubliceerd, loopt het nog niet gesmeerd. Daarom is er ook vrees dat de vergunningverlening zometeen verdere vertraging op gaat lopen. Met de grote bouwuitdaging kan niemand daar enthousiast van worden.

Nieuwe invoeringsdatum volgt

De komende weken zal minister De Jonge bezien of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 2023 zal worden. Als dit duidelijk is, zal het ontwerp Koninklijk Besluit (KB) worden aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarover kan in beide Kamers het debat worden gevoerd, zodat er tijdig duidelijkheid is over de invoeringsdatum voor de uitvoeringspraktijk.

Advies voor opleverclausule blijft

Feit blijft dat de Omgevingswet op een dag wordt ingevoerd. Dan komt alsnog de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen om de hoek kijken en moet er een opleverdossier komen.