Het kabinet en de sociale partners zijn tot overeenstemming gekomen over de invulling van het pensioenakkoord dat zij vorig jaar op hoofdlijnen afspraken. De invoering van een nieuw pensioenstelsel komt daarmee weer een stap dichterbij.

Ruim een jaar geleden kwamen de sociale partners met het kabinet tot een akkoord over het vernieuwen van het pensioenstelsel. Afgelopen vrijdag bereikten het kabinet, de werkgeversorganisaties en vakbonden definitief overeenstemming over de invulling van dit pensioenakkoord. Deze week leggen de sociale partners de uitwerking ter instemming voor aan hun achterban. Als zij groen licht krijgen, hoopt het kabinet de uitwerking vrijdag in de ministerraad te behandelen. De uitwerking wordt daarna vastgelegd in een hoofdlijnennotitie die minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Hij volgt daarmee de planning die hij eerder publiceerde.

Kans op pensioenkortingen kleiner

Het kabinet heeft de inhoud van de definitieve afspraken nog niet officieel naar buiten gebracht. Wel is bekendgemaakt dat de betrokken partijen het eens zijn geworden over aanpassing van de afspraken in verband met de dreigende  pensioenverlagingen. Mede door de coronacrisis zijn de dekkingsgraden van veel fondsen onder de 100% gezakt, wat betekent dat ze minder geld in kas hebben dan dat ze aan financiële verplichtingen hebben. Nu is afgesproken dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen, terwijl dit eerder wel de ondergrens was voor pensioenkortingen. Overigens telt de dekkingsgraad van 31 december van dit jaar. Het is de bedoeling dat het nieuwe stelsel van het pensioen via de werkgever vanaf 2022 wordt ingevoerd.