Via MKB-Nederland ontving Aannemersfederatie Nederland een verzoek om input die de energietransitie kan versnellen.

Het ministerie van BZK vraagt het uitvoeringsoverleg klimaatbeleid gebouwde omgeving (waarin MKB-NL/VNO-NCW participeert) om een bijdrage te leveren aan het organiseren van schrap- en verbetersessies om daarmee de energietransitie te versnellen. Ook Aannemersfederatie Nederland wordt uitgenodigd om concrete suggesties aan te leveren voor het schrappen, verbeteren en optimaliseren van bestaande wet- en regelgeving en procedures. Verzocht wordt om suggesties zo concreet mogelijk te maken, bijvoorbeeld door specifieke artikels van wet- en regelgeving te benoemen, uit te leggen waarom bepaalde regels de energietransitie in de gebouwde omgeving belemmeren, specifieke voorstellen te doen voor het schrappen of aanpassen van de wet- en regelgeving en procedures en aan te geven wat de mogelijke effecten van deze aanpassingen zijn.

Het secretariaat van het uitvoeringsoverleg zal de binnengekomen suggesties verzamelen en clusteren, waarna de samenwerkingstafels de meest relevante suggesties bespreken. De voorzitters van de samenwerkingstafels doen vervolgens verslag van de bijeenkomsten aan de regietafel, waarna de belangrijkste suggesties worden verwerkt in een brief aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Het kabinet zal suggesties vervolgens integraal wegen met andere wetten, regels en procedures.

De deadline voor het opsturen van de ingevulde formats is 3 januari 2023. Uw concrete suggesties en aanvullingen kunt u sturen aan vanderhoek@aannemersfederatie.nl.