Op dit moment doet MKB-Nederland een eerste inventarisatie onder brancheverengingen voor het organiseren van hackatons. Hackatons zijn innovatiewedstrijden waarin multidisciplinaire teams in beperkte tijd een oplossing voor een bestaand probleem uit de sector bedenken én uitwerken tot een concept of werkend prototype. Doel van de hackatons is het realiseren van een versnelling van digitalisering in het mkb. Het MKB-projectenbureau zal vanuit het ministerie van EZK subsidie krijgen voor het uitvoeren van de hackatons, EZK wil daarvoor graag weten hoeveel branches geïnteresseerd zijn in deelname hieraan.

Bent u geïnteresseerd in het samen organiseren van een MKB Data Hackathon? Meld dit dan bij Iris Schuitemaker van MKB-Nederland via schuitemaker@vnoncw-mkb.nl.