In 2010 zal de Arbeidsinspectie haar aandacht onder meer speciaal gaan richten op wand- , tunnel- en vloerbekistingen, ondersteuningsconstructies en breedplaatvloeren. Veiligheid en veiligheidsmaatregelen spelen daarbij de hoofdrol. In de afgelopen periode hebben de VSB, Sectie Betonbekistingen, de Komat (Bouwend Nederland) met de Arbeidsinspectie hard gewerkt aan het tot stand komen van een tweetal inspectiemodules.

Op 27 april werden door de beide brancheverenigingen workshops gehouden op het terrein van Fundeon, waaraan door de betrokken inspecteurs werd deelgenomen. Ook kon men in de buitenopstellingen van de VSB-leden direct zien op welke wijze veilig werken kan worden vormgegeven.

In overleg met de Arbeidsinspectie zijn de inspectiemodules vrij beschikbaar, immers hebben alle betrokken partijen één doel voor ogen: een kwalitatief goed (bouw) resultaat te realiseren op een zo veilig mogelijke manier.

U kunt hier de beide modules downloaden