Inspectie SZW gaat meer doen om vooral het aantal lichte ongevallen binnen bedrijven terug te dringen en de veiligheid te vergroten. Naast de al bestaande maatregelen kan de Inspectie nu ook aan een werkgever vragen zelf de toedracht van een ongeluk te onderzoeken en te bedenken hoe dit in de toekomst voorkomen zou kunnen worden.

Het aantal ongelukken in bedrijven neemt niet af, en vooral bij lichte ongelukken is veel winst te behalen door de bewustwording te vergroten. Inspectie SZW wil dit stimuleren door een andere aanpak. Als er bij een werkgever een licht ongeval heeft plaatsgevonden, zet Inspectie SZW hem aan het werk. Hij moet zelf onderzoeken hoe het ongeval kon gebeuren, hoe het voorkomen had kunnen worden en welke interne aanpassingen er nodig zijn om te zorgen dat zo’n ongeval niet nog eens kan gebeuren. Als Inspectie SZW het eens is met de analyse en de voorgestelde aanpassingen, slaat een werkgever twee vliegen in één klap. Ten eerste krijgt hij geen boete en ten tweede heeft hij meer inzicht in de gevaren van het werk en manieren om die gevaren te beperken.

Plan in de praktijk brengen

Inspectie SZW kan deze aanpak koppelen aan een werkplekonderzoek. Vervolgens moet de werkgever zijn plan in de praktijk brengen. Dat is niet vrijblijvend: op een later moment controleert de Inspectie of dat goed gelukt is en of er inderdaad verbeteringen gerealiseerd zijn. Als dat niet het geval is, kan alsnog een boete worden opgelegd. Inspectie SZW kiest voor deze aanpak omdat gebleken is dat bewustwording een effectief middel is om het aantal ongevallen terug te dringen.