Sinds een paar jaar controleert de Inspectie SZW strenger op de aanwezigheid van een RI&E. Deze verplichting staat in de Arbowet, maar wordt vooral door kleinere organisaties niet altijd nageleefd. De Inspectie mag direct een boete opleggen als een organisatie geen RI&E heeft opgesteld.

Bij een bezoek van Inspectie SZW zal in ieder geval gevraagd worden naar de RI&E. Is er in een organisatie geen actuele RI&E aanwezig, dan kreeg de werkgever voorheen eerst een waarschuwing. Sinds de laatste wijziging van de Arbowet is dat veranderd. De Inspectie legt meteen een boete op bij het ontbreken van een RI&E. Is er direct gevaar dan kan de inspecteur ook het werk stilleggen.

Ook onvolledige RI&E kan leiden tot boete

De inspecteur let er vooral op hoe een organisatie de RI&E in de praktijk toepast. Daarvoor kijkt hij of de maatregelen die in het plan van aanpak staan, ook worden uitgevoerd. Bovendien controleert hij of er deskundige ondersteuning is voor de uitvoering van de wettelijke arbotaken. Natuurlijk kan de inspecteur tijdens een controle stuiten op een onvolledige RI&E. Zo kan hij arbeidsrisico’s constateren die niet in de RI&E staan. Bij kleine onvolkomenheden zal de inspecteur dit melden bij de werkgever. Grote onvolkomenheden kunnen leiden tot een waarschuwing of zelfs een boete. Ook voor het ontbreken van een plan van aanpak kan een boete worden opgelegd.

Normbedrag aangepast aan bedrijfsgrootte

En de boetebedragen zijn in 2019 verhoogd. Voor organisaties met 500 werknemers is het normbedrag maximaal € 4.500. Het normbedrag wordt aangepast aan de bedrijfsgrootte. Organisaties kleiner dan 500 werknemers betalen een percentage. De kleinste variant zijn organisaties met minder dan vijf werknemers: zij betalen 10% van het normbedrag, dus maximaal € 450. Voor het ontbreken van het plan van aanpak geldt op dit moment een boete van maximaal € 3.000. Voor het ontbreken van een basiscontract met een bedrijfsarts of arbodienst kan een boete van € 3.000 worden opgelegd, of maximaal € 750 als het basiscontract niet vermeldt hoe de begeleiding van zieke werknemers wordt aangepakt.