Het aantal arbeidsongevallen is ook vorig jaar weer gestegen. Een belangrijke oorzaak zou kunnen zijn dat nog steeds meer dan de helft van de bedrijven geen RI&E heeft. Inspectie SZW heeft daarom aangekondigd nog meer controles te gaan doen. Bedrijven die daarbij geen RI&E kunnen laten zien, krijgen een boete.

Het aantal bedrijfsongevallen stijgt nog steeds, ondanks de verplichting om een RI&E te maken. In 2018 werden 4.368 ongelukken gemeld en in 2019 steeg dat aantal naar 4.474. Het aantal dodelijke ongevallen schommelt rond de 70: in 2018 waren het er 71 en in 2019 waren het er 69. De verplichting een RI&E op te stellen zou het aantal meldingen juist omlaag moeten brengen. Minder dan de helft van de bedrijven voldoet hier echter aan. Inspectie SZW heeft dan ook aangekondigd het aantal controles op te gaan voeren. Ook zal er strenger opgetreden worden: bedrijven die bij een controle geen RI&E kunnen overleggen, krijgen een boete. Voor bedrijven met meer dan 500 werknemers bedraagt die € 4.500, voor bedrijven met minder dan 5 werknemers is het € 450.

Meeste slachtoffers bij kleine bedrijven

Vooral die kleine bedrijven zijn nalatig als het op het opstellen van een RI&E aankomt. En juist bij die bedrijven vielen gemiddeld de meeste slachtoffers, aldus Inspectie SZW. Kwetsbare sectoren zijn de bouw, industrie, vervoer en opslag en de agrarische sector. Qua leeftijdsgroepen vallen de meeste slachtoffers onder jongeren en ouderen. Ook flexwerkers als uitzendkrachten horen tot een kwetsbare groep, omdat ze vaak onvoldoende voorlichting en begeleiding krijgen. Bovendien doen ze vaker gevaarlijk en zwaar werk.