Ook bouwblad Bouw Totaal staat uitgebreid stil bij het 40-jarig bestaan van de VSB als trendsettende branchevereniging. Tegenwoordig bestaat de vereniging uit montagebedrijven, fabrikanten, leveranciers en verhuurbedrijven die vanuit drie verenigingssecties het complete scala van arbeidsmiddelen en producten leveren. Van stalen steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hefsteigers, bouwliften, hoogwerkers, hangbruginstallaties, betonbekistingen, ondersteuningsconstructies en gevelonderhoudsinstallaties. Vier decennia na de oprichting telt de vereniging zo’n 85 leden en donateurs. Alleen de leden al vertegenwoordigen daarbij een geschatte jaaromzet van 800 miljoen euro. Eén ding is ongewijzigd gebleven. De breed georiënteerde achterban van de VSB streeft nog steeds één gemeenschappelijk doel na: het bieden van een veilige werkplek op hoogte. Daarom ook introduceerde de vereniging in de loop der jaren een complete serie flyers ‘Veilig werken met’, werkte het mee aan Richtlijnen, organiseerde het voorlichtingsbijeenkomsten en liet op tal van andere manieren van zich horen en zien.

In alle jaren is ook veel aandacht uitgegaan naar het thema Innoveren voor veiligheid met verwijzing naar de opleidingsinitiatieven die de VSB gedurende haar bestaan op tal van vlakken heeft getoond. Zoals de opleidingsinitiatieven gedragen worden door de wens om veiligheid te kunnen garanderen, zo vormt het ook de prikkel voor innovatie. Een fraai voorbeeld daarvan is de nieuwe opbouwmethode voor rolsteigers die sinds 1 januari 2018 geldt en geformaliseerd is met het uitbrengen van het nieuwe A-blad Rolsteigers. Eén van de belangrijke doelstellingen van deze maatregel in het verminderen van het aantal ongelukken met rolsteigers. Dat is bereikt door in samenspraak met Inspectie SZW nieuwe systemen / opbouwmethoden te ontwikkelen om het veilig werken met rolsteigers te verbeteren (met name tijdens de op- en afbouw). Uitgangspunt hierbij is dat de randbeveiliging van een platform, bestaande uit minimaal een heupleuning, altijd is aangebracht voordat het platform wordt betreden. Om de communicatie rondom dit thema helder te krijgen, ontwikkelde de vereniging eveneens in samenspraak met de Inspectie SZW een uitgebreide toelichting per leverancier. Een duidelijk bewijs dat vele partijen gebaat zijn bij een veilige werkplek op hoogte.