In de inkoopplanning vindt u de verwachte aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf . De inkoopplanning is tot stand gekomen op verzoek van opdrachtnemers van het Rijksvastgoedbedrijf. Beoogd is de markt zo goed mogelijk inzicht te geven in de aan te besteden werkzaamheden. Aan het overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Zo zouden de ontwikkelingen rond COVID-19 (net als Stikstof en PFAS) impact kunnen hebben op toekomstige opdrachten, en is nu nog niet goed te voorspellen wat die invloed zal zijn.

Om dit inzicht zo scherp mogelijk te krijgen werkt het Rijksvastgoedbedrijf aan een continue verbetering van de inkoopplanning. Speerpunten daarbij zijn het vermelden van meer complete informatie en schetsen van een zo betrouwbaar mogelijke projectplanning. Daarom is in deze publicatie de vermelding van ‘Vrij zeker’ of ‘Minder zeker’ opgenomen. Projecten met bijzondere ambities of waar we extra trots op zijn hebben een extra omschrijving gekregen en de Grootteklasse kent nu meer categorieën. In de planning zijn de verwachte opdrachten met een omvang vanaf € 5 miljoen opgenomen. Het Rijksvastgoedbedrijf werkt ook aan veel projecten met een kleinere omvang. Het Rijksvastgoedbedrijf kijkt of in de toekomst dit grensbedrag voor de inkoopplanning verlaagd kan worden om zo nog meer inzicht te geven in de verwachte opdrachten.

U kunt de inkoopplanning hieronder downloaden.

Download ‘Inkoopplanning oktober 2021’