Op 27 maart 2008 werd in de Evenementenhal Gorinchem een middagbijeenkomst gehouden over het ongeval, dat in 2003 plaatsvond in de Amercentrale. Voor een geïnteresseerd publiek van 150 VSB-leden en betrokken relaties werden voordrachten gehouden namens de Arbeidsinspectie, TNO en Hertel.

De Arbeidsinspectie, bij monde van de heer Vogelaar, ging in op het gehele onderzoek en de conclusies voor de branche. De heer De Winter van TNO gaf een toelichting op de technische inhoud van het onderzoek. De heer Schoute gaf namens Hertel aan welke impact het heeft op de organisatie, als een bedrijf onverhoopt te maken krijgt met een dergelijk ongeval.

De uitermate deskundige en integere wijze van presenteren, maakte dat de aanwezigen niet alleen goed werden geïnformeerd maar tegelijkertijd opnieuw onder de indruk raakten van dit ongeval.

De conclusies van het onderzoek, de “lessons to learn” zullen door de Sectie Steigerbedrijven actief worden opgepakt, zo werd aangegeven door de sectievoorzitter de heer Ten Doeschate.

Hierbij treft u de volgende documenten aan: