De drie Nederlandse vertegenwoordigers van de hoogwerkerbranche, de VSB, de VVT en de BMWT, komen deze periode uit met handzame en praktijkgerichte informatie om het veilig werken met de hoogwerker verder te bevorderen. Deze kennisoverdracht sluit aan op de arbocatalogi van de verschillende sectoren en speelt in op de stand van de techniek.

Gerenommeerde bedrijven, fabrikanten en verhuurbedrijven, zijn aangesloten bij de drie brancheorganisaties en werken nauw samen als het gaat over het totstandkomen van normen. opleidingen, keuringen, wet- en regelgeving, promotie en kennisoverdracht. In oktober presenteerde de BMWT een informatieve brochure ‘Veilig werken met de hoogwerker’. De VVT liet de Arbosticker met ‘bedieningskwalificaties hoogwerker’ het licht zien, waarmee op elke machine eenvoudig wordt duidelijk gemaakt wat de competenties zijn om een hoogwerker veilig te kunnen bedienen. In november presenteert de VSB de flyer ‘Veilig werken met de Hoogwerker’, waarin de stand van de techniek wordt gepresenteerd en de gebruiker aan de hand van een checklist wordt ondersteund.