In een brief aan alle nieuwe colleges van Burgemeester en Wethouders vragen AFNL en NOA aandacht voor de rol en positie van mkb-bedrijven in de lokale en regionale samenleving. Mkb-bedrijven zijn de motor van de economie; een onmisbare schakel die zorgt voor leefbaarheid en levendigheid in steden en dorpen.

Aan de hand van een aantal thema’s en speerpunten benadrukken AFNL en NOA welke toegevoegde waarde samenwerken met mkb-bedrijven in bouw, infra en afbouw gemeenten kan bieden. ‘In een tijd die bol staat van verduurzamen, energie besparen, circulair en gasloos bouwen, klimaatbestendig leven, woningtekort, hergebruik en herinrichten, hopen wij dat u zich realiseert dat het deze mkb-bedrijven zijn die zorgen voor goede isolatie, hoogwaardig voeg- en metselwerk, kwalitatief goed afgewerkte vloeren, muren of daken, adequate wapening en beschoeiing, efficiënt en arbovriendelijk aangelegde straten en fiets- en voetpaden, klimaatbestendige ondergrondse infra, duurzame en milieuverantwoorde verwijdering van asbest en het zoveel mogelijk circulair slopen van gebouwen’, aldus AFNL en NOA.

Beperkende maatregelen herzien

Behalve de meerwaarde van samenwerking, vragen AFNL en NOA in de brief ook aandacht voor maatregelen om beperkende maatregelen en procedures te herzien. Ook voor het clusteren van opdrachten, waardoor het mkb mogelijk buitenspel komt te staan, vraagt de stichting aandacht.

En op het gebied van verduurzaming, mobiliteit, circulair bouwen en energietransitie wordt een aantal concrete voorstellen aan colleges gedaan. Welke dat zijn, leest u hier.