UWV zoekt naar oplossingen om de achterstanden in de sociaal-medische beoordelingen weg te werken. Door de achterstanden kan het langer duren voordat UWV een beslissing neemt over de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de werknemer.

UWV verwacht dat de achterstanden in het aantal sociaal-medische beoordelingen voorlopig blijven toenemen. Uit het jaarverslag 2019 van UWV blijkt dat het instituut vorig jaar 161.000 beoordelingen uitvoerde. Dit is een stijging van 2,8% ten opzichte van 2018. UWV is op zoek naar oplossingen om deze achterstanden weg te werken, zoals het werven van nieuwe verzekeringsartsen, maar deze maatregel heeft niet direct effect omdat deze artsen eerst opgeleid moeten worden. Daarnaast is UWV met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in gesprek over alternatieve werkwijzen. Hiermee wil het instituut voorkomen dat de wachttijden voor de beoordelingen in de toekomst oplopen.

 Coronamaatregelen vertragen beoordelingen

In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat een beroep doet op een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen (WIA) toegenomen. Ook is er bij WIA-aanvragen steeds vaker sprake van een complexere problematiek, waardoor het beoordelen van de aanvragen meer tijd kost. En ook de coronamaatregelen hebben invloed op het uitvoeren van de beoordelingen. UWV heeft de fysieke spreekuren vervangen door telefoon- en videospreekuren, maar het is niet in alle gevallen mogelijk om op deze manier tot een oordeel te komen. UWV moet het oordeel dan uitstellen, waardoor de achterstanden kunnen oplopen.

 Door achterstanden duren beslissingen over uitkeringen langer

Bij sociaal-medische beoordelingen gaat het onder meer om claimbeoordelingen. Hierbij beoordeelt UWV de arbeidsmogelijkheden van degene die een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvraagt. Ook beoordeelt het instituut bij een WIA-aanvraag het re-integratieverslag van de werkgever en werknemer.
Een werkgever kan later om een herbeoordeling vragen. UWV onderzoekt dan of de (ex-)werknemer inmiddels weer meer zou kunnen werken. Het gevolg van de herbeoordeling kan zijn dat UWV de hoogte van de uitkering wijzigt of de uitkering beëindigt, zodat de kosten voor de werkgever dalen. Maar door de achterstanden kan deze beslissing langer op zich laten wachten.