Op vrijdag 13 februari 2009 reikte de branche, tijdens een feestelijke toost op het VSB-Plein op de Bouwbeurs 2009, haar eerste vakdiploma uit dat volgens de zogenoemde EVC-procedure is behaald. Jeroen van Vuuren, assistent uitvoerder van Rojo Steigerbouw, kreeg uit handen van Frans Kokke, directeur van Fundeon, het eerste nieuwe erkende vakdiploma steigerbouwer. De EVC-procedure (erkennen van verworven competenties) is een prachtig resultaat van erkenning van vakmanschap én erkenning van de kwaliteiten van zijn werkgever. De lachende derde is de branche: immers heeft het Opleidingsbedrijf VSB met de EVC-procedure een instrument in handen, waarmee het eindelijk mogelijk is om op objectieve wijze de kennis en kunde op waarde te beoordelen.

Verantwoordelijkheid
Met het vak van steigerbouwer is een uitermate grote verantwoordelijkheid gemoeid. De steigerbouwer bouwt per slot van rekening een tijdelijke werkplek op hoogte, waarvan veel beroepsgroepen in de bouw en de industrie vervolgens gebruik moeten maken. Steigers die dienen om nieuwe gebouwen te construeren of om renovatieprojecten uit te kunnen voeren, kunnen vele tientallen meters hoog en qua samenstelling zeer gecompliceerd zijn. De schilder, installateur, metselaar, straler, conserveerder, isoleerder, kitter, voeger, kozijnensteller en vele anderen vertrouwen blindelings op de kwaliteit en de veiligheid van de steiger. Het is het steigerbouwbedrijf dat de verantwoordelijkheid heeft voor de vertaling van de functionele eisen van de opdrachtgever naar de te gebruiken steiger. Met een perfecte tekening en berekening voor de standaardconfiguratie of de complexe steiger, heeft de steigerbouwer een doordachte basis voor het systematisch in elkaar ‘tikken’ van de steiger. En dat altijd goed beschermd tegen valgevaar. Zijn het gebouw, de constructie of de renovatiewerkzaamheden eenmaal voltooid, dan wordt vervolgens de steiger -even vakkundig – door de steigerbouwer gedemonteerd. Alsof er niets gebeurd is.

EVC-procedure
Was vroeger een certificaat Steigerbouwer A voldoende om steigers te mogen bouwen, tegenwoordig moet de steigerbouwer een erkend diploma bezitten op niveau 2. Dat wil zeggen dat naast onder meer het A-certificaat of -diploma en VCA ook de nodige praktijkervaring noodzakelijk is. Het Opleidingsbedrijf VSB speelt daar nu actief op in, op initiatief van alle bij de VSB aangesloten leden.

De EVC-procedure is een kostbaar geschenk van Fundeon aan de branche. Deze heeft met het Opleidingsbedrijf VSB veel tijd besteed om aan de hand van het nieuwe kwaliteitsdossier en een uitvoerige pilotfase, ervaren steigerbouwers een diploma te kunnen verstrekken. Dat gaat niet zomaar, want er is een uitgebreide portfolio nodig; als het ware een CV met praktijkkennis van de steigerbouwer en de onderbouwing mede door de werkgever. Hierdoor is het niet nodig dat door de praktijk geschoolde steigerbouwers terug moeten naar de schoolbanken. Alleen als blijkt dat enige bijscholing noodzakelijk is, worden gerichte trainingen en cursussen gevolgd.

Rojo Steigerbouw
Dankzij de medewerking van Rojo Steigerbouw en Jeroen van Vuuren kan nu het eerste diploma worden uitgereikt. Onder het motto van: als één schaap over de dam is, volgen er meer. Het Opleidingsbedrijf VSB verwacht dat Jeroen een voorbeeld wordt voor vele collegasteigerbouwers en heeft haar deuren dan ook open gezet om nieuwe kandidaten in te kunnen schrijven.

http://www.opleidingsbedrijfvsb.nl