Herplaatst een werkgever een werknemer in een functie met een lager salaris, dan betekent dit niet dat de werknemer recht heeft op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dat komt naar voren uit een arrest van de Hoge Raad.

In 2018 publiceerde de Hoge Raad een belangrijk arrest over de gedeeltelijke transitievergoeding: als een arbeidsplaats gedeeltelijk vervalt wegens bedrijfseconomische redenen of blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer recht op een transitievergoeding over de vervallen arbeidsuren. Daarbij gaf de Raad wel aan dat dit alleen geldt als de vermindering van de arbeidsduur substantieel en structureel is.
Vervolgens ontstond de vraag of een werknemer ook een gedeeltelijke transitievergoeding hoort te krijgen als hij na herplaatsing in een andere functie minder gaat verdienen door een lager salaris. De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat dit niet het geval is.

Gerechtshof vraagt om duidelijkheid over recht op transitievergoeding

De zaak ging over een lerares die gedeeltelijk en blijvend arbeidsongeschikt raakte voor haar eigen werk. Ze werd herplaatst in de functie van onderwijsassistente, met minder loon en 80% van haar oorspronkelijke arbeidsduur. De werkneemster wilde een transitievergoeding vanwege de inkomensachteruitgang en startte een procedure. De kantonrechter gaf haar geen gelijk, maar in hoger beroep oordeelde het hof dat de werkneemster in ieder geval recht had op een gedeeltelijke transitievergoeding vanwege de vermindering van de arbeidsduur van 20%. Om vast te stellen of ze ook recht had op een gedeeltelijke transitievergoeding vanwege inkomensverlies door herplaatsing in een functie met lager salaris, stelde het hof zogeheten prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Hoge Raad maakt onderscheid tussen wijziging salaris en arbeidsduur

De Hoge Raad zet in zijn arrest uiteen dat voor het recht op transitievergoeding is vereist dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Daar is bij herplaatsing in een passende functie zonder urenverlies geen sprake van. De wettelijke herplaatsingsplicht is juist bedoeld om beëindiging van de arbeidsovereenkomst te voorkomen. Bij een vermindering van de arbeidsduur is de situatie anders. Dan kan het arbeidscontract in feite wél gedeeltelijk zijn beëindigd. De transitievergoeding is niet bedoeld voor inkomensverlies dat ontstaat door een andere reden dan verlies van werk.