Organisaties die een bedrag aan NOW 1 lager dan € 25.000 hebben ontvangen hoeven geen controle te laten doen door externe partijen. Voor bedragen tot de € 125.000 is een derdenverklaring nodig. De accountantsverklaring komt pas om de hoek kijken als er meer dan € 125.000 aan subsidie is ontvangen.

De organisaties die gebruik hebben gemaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in verband met de coronacrisis kunnen vanaf begin oktober een verzoek bij UWV indienen om hun subsidie definitief vast te laten stellen. Hierbij zullen accountants een belangrijke rol kunnen spelen omdat de werkelijke omzetdaling over maart, april en mei moet worden bepaald. Minister Koolmees van SZW en de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA) hebben daarom een protocol over de controle vastgesteld.

Derdenverklaring nodig bij bedragen >  € 25.000

In dit protocol is opgenomen dat organisaties die minder dan € 25.000 aan NOW-subsidie hebben ontvangen geen externe controleur hoeven in te schakelen. Er volgen echter wel steekproefsgewiize controles. Als het ontvangen bedrag aan subsidie niet hoger is dan € 125.000, volstaat een derdenverklaring. Deze verklaring kan worden afgegeven door een accountant, administratiekantoor, belastingconsulent of boekhouder. Het formulier voor deze derdenverklaring volgt binnenkort. Ook hier vindt er steekproefsgewijze controle plaats.

Accountantsverklaring bij NOW > € 125.000

Is er door een organisatie meer dan € 125.000 aan NOW-subsidie ontvangen, dan heeft zij een accountantsverklaring nodig. Hierbij spelen twee aspecten nog een rol. Is er meer dan  € 375.000 aan NOW ontvangen en is de organisatie verplicht om de jaarrekening te laten controleren,  dan moet de controle scherper zijn dan als deze aspecten niet aanwezig zijn.