Het is inmiddels vijf jaar geleden sinds de eerste cursus Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwliften werd verzorgd.  Inmiddels zijn ruim 250 monteurs getraind. De VSB-branchecertificaten, waarmee de cursus wordt afgesloten gelden daarbij voor opdrachtgever en Inspectie SZW als bewijs van vakbekwaamheid. Na een periode van 5 jaar moet de kennis worden opgefrist en opnieuw worden aangetoond dat over actuele kennis en vaardigheden wordt beschikt.

De afgelopen decennia groeide de bouwlift uit tot een onmisbaar hulpmiddel op de bouwplaats om veilig en snel goederen verticaal te transporteren. Uiteraard moet de bouwlift, zoals elke machine, met de nodige zorg en veiligheidsvoorschriften behandeld worden. Het is daarbij belangrijk dat zowel liftinstallateur als liftgebruiker zich goed op de hoogte stellen van de instructies die voor de bouwlift gelden. Naast de voorschriften van fabrikant of leverancier voor het plaatsen en opbouwen van de bouwlift biedt de VSB ook een nuttige, handzame flyer Veilig werken met bouwliften. Hierin wordt niet alleen ingegaan op het gebruik, de installatie en het onderhoud maar is ook een handige checklist opgenomen.

Verdere professionalisering

De opleidingen Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwlift zijn een initiatief van de commissie Hefsteigers en Bouwliften van de VSB. Met de samenstelling van eind- en toetstermen voor de profielen Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwliften wilde de commissie het vakmanschap en de vakbekwaamheid kunnen verankeren. Op basis hiervan werd cursusmateriaal samengesteld, waarbij theoretische kennis wordt gekoppeld aan praktijksituaties. Technische kennis komt daarbij samen met veilig werken en voorkomende arbo-aspecten. De scholing richt zich overigens niet alleen op het eigen personeel, maar ook op kopers, huurders en gebruikers die zelf liften (gaan) monteren.

Centrale registratie van examens

Voor de scholing worden specialisten van bedrijven ingezet als docenten en specialisten van derden als examinatoren. Ook wordt er gebruik gemaakt van de trainingsruimten en praktijklocaties van de bedrijven. Of er wordt gekozen voor de cursus Hulpmonteur of Monteur hangt af van ervaring waarover de cursist beschikt. De examens worden door de VSB centraal geregistreerd.

Veelzijdig aanbod

Tijdens de training voor Hulpmonteur en Monteur komt een groot aantal onderwerpen aan de orde. Hieronder wordt weergegeven welke onderwerpen zoal worden behandeld.

 

Hulpmonteur Monteur, aanvullende onderwerpen
 • Taken en verantwoordelijkheden, wet-, regelgeving en procedures
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Herkennen en melden van onveilige situaties
 • Overleg- en instructiemomenten
 • Arbeidsmiddelen ten behoeve van liftmontage
 • Montagematerieel en montagegereedschap, hoog risico materieel
 • Termen en begrippen
 • Krachtenspel, basisprincipes montage, montagevolgorde
 • Opschriften en handleidingen, onderdelen en functies, beoordelen van onderdelen
 • Aan- en afvoer van materieel
 • Ergonomie
 • Assisteren bij de montage
 • Sterkte, stijfheid en stabiliteit
 • Veiligheidsuitgangspunten t.a.v. de montage
 • Werken met een opstellingstekening en materiaalspecificaties
 • Opstellen van een materieelspecificatie
 • Beoordelen van liftopstellingen, speciale opstellingen
 • Veilige werkplek
 • Contacten met de opdrachtgever
 • Risico’s bij liftmontage
 • Rapporteren en communiceren
 • Lift technisch beoordelen en onderhouden
 • Opstellingsoverdracht

 

 

 

 

Interesse?

Geïnteresseerd in deelname? Aanmelden voor de cursussen Monteur en Hulpmonteur Goederenbouwliften kan eenvoudig via één van de bij de VSB aangesloten bedrijven. Een overzicht hiervan en meer informatie is te vinden op de website van de VSB www.vsbnetwerk.nl.