De Nederlandse Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in het Jaarplan 2022 in de sector bouw & infra vooral te focussen op veilig en gezond werk én verantwoord opdrachtgeverschap.

In het Jaarplan wordt een weergave en de prioriteiten gegeven van de inspectiedienst. Per 1 januari 2022 heeft de Inspectie SZW weer een nieuwe naam gekregen: Nederlandse Arbeidsinspectie. Als reden wordt de komst van een Europese toezichthouder opgegeven, die de naam European Labour Authority krijgt. Maar op de werkvloer gebruiken veel werkgevers en werknemers nog altijd de oude, herkenbaardere naam Arbeidsinspectie. Daarom wordt met ingang van dit jaar de naam Nederlandse Arbeidsinspectie gehanteerd.

Jaarplan Arbeidsinspectie

De meerjarige strategische en programmadoelstellingen, zoals geformuleerd in het Meerjarenplan 2019-2022, gelden ook voor 2022. De Inspectie bepaalt haar inhoudelijke prioriteiten op basis van informatie over ontwikkelingen in de samenleving, arbeidsmarkt, beleid en politiek. Omdat het Meerjarenplan al weer enkele jaren geleden is opgesteld, worden de relevante actuele ontwikkelingen in relatie tot de doelen en activiteiten meegenomen in het Jaarplan. Hoewel de impact van Covid-19 ook nog in 2022 merkbaar zal zijn, keert de Inspectie in 2022 terug naar de reguliere prioritering.

Doelen sectorplan bouw- en infra

Het Jaarplan bevat ook diverse sectorplannen, waarvan die voor de bouw- en infrasector. Het doel van het sectorprogramma is eraan bij te dragen dat werkenden in de bouw en infrastructuur veilig werken, gezond hun pensioen halen en betaald krijgen waar ze recht op hebben. Het programma heeft de volgende doelen:

  • Verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap is verbeterd voor eerlijk, veilig en gezond werk (waaronder de aanpak van gevaarlijke stoffen);
  • Er is aandacht voor verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap bij invloedrijke stakeholders die hun morele verantwoordelijkheid nemen zodat eerlijk, gezond en veilig werken prioriteit krijgt.

Meer informatie over de prioriteiten en werkzaamheden van de Arbeidsinspectie zijn te lezen in het Jaarplan. Download het Jaarplan 2022