De VSB kent de status van Erkende Opleider toe als er sprake is van een opleidingsorganisatie die aantoonbaar gericht is op kwaliteit, cursusmateriaal heeft dat voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies in de steigerbouw en beschikt over kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van de leerdoelen. Hiertoe is een speciaal reglement opgesteld samen met een onafhankelijke en deskundige auditor. Recent werd Safety Train erkend als opleider.

Na toetsing door de onafhankelijke auditor wordt de opleider voorgedragen als VSB Erkend Opleider. Het bestuur VSB bekrachtigt formeel de voordracht. Erkende opleiders verplichten zich tot periodieke controletoetsen met als doel de voortdurende geschiktheid als Erkende Opleider te garanderen. De geldigheid van de erkenning is daarom gesteld op 3 jaar en wordt bevestigd door vermelding op de website van de VSB en het certificaat. Indien VSB-projecten daartoe de mogelijkheid bieden, zal uitsluitend samengewerkt worden met erkende opleiders.

Voor de steigerbouw betreft het erkennen als opleider voor de functies:

  • Hulpmonteur
  • Monteur
  • 1e monteur
  • Voorman
  • Inspecteur
  • Toezichthouder

Erkenning vindt plaats per functie/opleiding. Een overzicht van erkende opleiders vindt u hier.