Zakelijke rijders van een nieuwe elektrische auto zijn in 2021 duurder uit dan dit jaar. De bijtelling voor privégebruik stijgt namelijk opnieuw, van 8% naar 12%. Het kabinet ziet na een analyse van de autoverkopen vooralsnog geen aanleiding om van de reeds ingeslagen weg af te wijken.

Als werknemers meer dan 500 privékilometers rijden met hun auto van de zaak krijgt de werkgever te maken met een bijtelling. Het algemene tarief daarvoor is 22%, maar voor nieuwe volledig elektrische auto’s geldt in 2020 een verlaagd tarief van 8%. Er is wel een plafond, de zogeheten ‘cap’. De verlaagde bijtelling geldt namelijk maar tot een catalogusprijs van € 45.000, daarboven geldt alsnog 22%.

Voordelen elektrische auto afgebouwd

De voordelen van een elektrische auto worden steeds verder afgebouwd, zo is eerder afgesproken in het Klimaatakkoord. De komende jaren zien de cijfers er zo uit:

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Cap € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 € 40.000 n.v.t.

De cap geldt niet voor auto’s op waterstof en vanaf 2021 ook niet meer voor auto’s met zonnecellen als aandrijving. Vanaf 2026 zou het aanbod aan betaalbare elektrische wagens zo groot moeten zijn dat de voordelen kunnen vervallen, zo is het idee van de overheid.
Maar in de tussentijd moet er geen sprake zijn van ‘oversubsidiëring’ van elektrisch rijden, en overigens ook niet van te weinig stimulans vanuit de overheid. Daarom hanteert het kabinet de zogenoemde ‘hand-aan-de-kraan’-methode. Elk jaar wordt daarom onderzocht of het beleid bijgesteld moet worden.

Impact recessie op autoverkopen

Inmiddels is dit onderzoek voor dit jaar klaar, met daarin een analyse van hoe het gesteld is met de verkoop van nieuwe emissievrije auto’s. Voor 2020 geldt namelijk dat als de verkopen ergens tussen de 20.000 en 50.000 liggen, het beleid niet gewijzigd hoeft te worden. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn er ruim 22.000 nieuwe emissievrije auto’s verkocht. Daarnaast is aan de hand van verschillende economische scenario’s een inschatting gemaakt van hoe de verkoop in het hele jaar kan uitpakken. Het ligt namelijk voor de hand dat een door corona veroorzaakte recessie impact heeft. Enerzijds worden er in het algemeen minder personenauto’s verkocht. En anderzijds zullen werkgevers ook het leasebeleid aanpassen en minder investeren in nieuwe zakenauto’s. Alles bij elkaar is er nog geen reden om aan te nemen dat de verkopen buiten de bandbreedte uit zullen komen, schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek geeft daarom nog geen aanleiding voor eventuele bijsturing van het beleid.