Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo wil de rijksoverheid zorgen voor de volgende generaties in Nederland. Zodat ook zij goede zorg, goed onderwijs en een leefbare omgeving hebben.

Nationaal Groeifonds

Voor de periode 2021-2026  is in het Nationaal Groeifonds € 20 miljard beschikbaar voor projecten op het gebied van:

  1. kennisontwikkeling;
  2. onderzoek en ontwikkeling en innovatie;
  3. infrastructuur.

De projecten moeten een minimale projectomvang van € 30 miljoen hebben. En kunnen ook samenwerkingsprojecten zijn. Voor nadere informatie kunt u terecht op bijgaande website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/nationaal-groeifonds