Diefstalpreventie van steigers is binnen VSB een veelbesproken onderwerp waar al eerder steigerbedrijven en materieeldiensten gezamenlijk in optrokken. Sinds de komst van een aantal nieuwe partners staat het onderwerp weer in het middelpunt van de belangstelling. We spraken met Chris Vlaar van DVI Agency, een bedrijfsrecherchebureau voor het bedrijfsleven dat in de bouw haar sporen verdiend heeft.

DVI Agency

Maar eerst iets over DVI Agency. Hoewel het bedrijf recherchediensten aanbiedt, ligt de kracht van het bureau op het gebied van het (interne) diefstal, opsporen van gestolen goederen en objecten en observatie. De bevindingen van dergelijk onderzoek worden netjes vastgelegd in officiële onderzoekrapportages die vervolgens gebruikt kunnen worden in gerechtelijke procedures. Zoals gezegd, onderhoudt DVI Agency nauwe contacten met de politie en werkt het bedrijf volgens de Gedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus.

Onschatbare waarde

Een gesprek met Chris is als het lezen van een spannend boek. Als oud-politieman weet hij als geen ander hoe de politie werkt én hoe je met ze samenwerkt. Dat die kennis van onschatbare waarde is, blijkt wel uit de vele zaken die DVI Agency heeft opgelost. Maar misschien nog wel belangrijker dan de afzonderlijke zaken, zijn de initiatieven die samen met branches worden ontplooid. “Het gaat daarbij vaak om initiatieven om diefstal van bouwmaterieel te voorkomen. Een goed voorbeeld daarvan is het Rijplaten Collectief, waarin we samen met de branche samenwerken aan het voorkomen van diefstal.”

Samenwerking met steigerbranche

De link naar andere branches lijkt dan snel gemaakt. Chris hierover: “Het idee om ook de samenwerking met de steigerbranche aan te gaan, ontstond eigenlijk tijdens het televisiekijken. Er was een reportage waarin verslag werd gedaan van diefstal van steigermateriaal. Ik herkende daarin zoveel dingen die we voor het Rijplaten Collectief doen, dat de relatie al snel was gelegd. Diefstal is iets waar je als branche gek van wordt. Waar het om gaat, is het ontmoedigen van criminelen en helers. Ik vergelijk het wel eens met puzzelen: door achter alle tips aan te gaan, kun je steeds weer een stukje van de puzzel erbij leggen en krijg je beeld hoe de criminaliteit is georganiseerd.”

Melden, onderzoeken, oplossen

Door op die manier aan de slag te gaan, kan de handel zoveel mogelijk worden stilgelegd. “In een paar jaar tijd hebben we de diefstal van rijplaten belangrijk weten terug te brengen. Daarmee is een besparing van enkele miljoenen euro’s gemoeid. Dat zouden we ook voor de steigerbranche willen doen. Laat steigerbedrijven nou doen waar zij goed in zijn: steigers bouwen en bedrijven een veilige werkplek op hoogte verschaffen. Dan kunnen wij ze ontzorgen door gestolen materiaal op te sporen of – belangrijker nog – schade te voorkomen en diefstal te beperken. DVI Agency kan daarbij optreden als een soort meldpunt. Melden, onderzoek doen op het plaats delict en oplossen – dat is onze manier van werken. Een manier die ook voor VSB-leden interessant kan zijn.”

Meer weten? Bezoek dan de website van DVI Agency of neem rechtstreeks contact op met Chris Vlaar.