Op vrijdag 17 november is het de Dag van de Ondernemer. Tijdens deze dag zal extra aandacht besteed worden aan de inzet en het belang van ondernemers voor Nederland.

In heel Nederland zetten ondernemers zich actief in voor het verenigingsleven, lokale evenementen en veel andere maatschappelijke initatieven. Op heel veel manieren dragen ze bij aan een leefbare en levendige gemeente. Deze inzet verdient meer zichtbaarheid.

In het kader van deze dag doet onderzoeksbureau Panteia onderzoek naar de maatschappelijke bijdrage van ondernemers. Met dit onderzoek kan richting gemeenten en politiek Den Haag het belang van ondernemers en hun inzet voor de samenleving nog beter worden onderbouwd.

Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen als u deze vragenlijst wilt invullen. Dit kost u ongeveer 4 à 5 minuten. Uw antwoorden worden samen met die van ondernemers uit heel Nederland op een totaal niveau verwerkt en gerapporteerd.

De resultaten uit dit onderzoek worden gepresenteerd in aanloop naar de Dag van de Ondernemer op vrijdag 17 november aanstaande.

U treft de vragenlijst hier aan