Op 25 mei a.s. wordt de Algemene Verordening Gegevensverwerking van kracht.  Dit artikel bevat buiten de informatie en downloads ook een aantal links naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens met een AVG regelhulp en een 10 stappenplan. Daarnaast kan hier de AVG-presentatie worden gedownload die tijdens de VSB-najaarsvergadering werd gehouden door FME advocaat, Mr. René Ries.