Heeft u een werknemer in de Bouw & Infra en haalt hij of zij een bbl-diploma tussen 1 september 2021 en 1 september 2023? Dan heeft deze werknemer waarschijnlijk recht op een eenmalige diplomabonus van € 2.500 (bruto). Deze afspraak staat in de nieuwe cao Bouw & Infra 2021/2022.

Wat houdt de regeling in?

  • De medewerker heeft een diploma voor een opleiding bbl2, bbl3 of bbl4 gehaald in het domein: bouw- en infra, afbouw, hout en onderhoud of techniek en procesindustrie.
  • De medewerker heeft tijdens deze opleiding minimaal 6 maanden een arbeidsovereenkomst én een beroepspraktijkvormingsovereenkomst gehad met de werkgever waar je de opleiding hebt gevolgd.
  • De medewerker ontvangt de diplomabonus eenmalig van de werkgever waar hij of zij de opleiding heeft gevolgd.
  • De medewerker overhandigt deze werkgever een afschrift van het diploma met een diplomadatum die ligt in de periode 1 september 2021 tot 1 september 2023.

Bent u werkgever in de Bouw & Infra en heeft u een diplomabonus aan een werknemer uitbetaald? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een subsidie van € 2.900. Meer informatie over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagproces vindt u op https://www.volandis.nl/kijk-vooruit/subsidies.