De DigiDare Award is de jaarlijkse prijs voor goede voorbeelden van digitale samenwerking in de bouw. De DigiDare campagne is een gezamenlijke activiteit van het BIM Loket en digiGO. Het doel is om de digitalisering van de ontwerp,- bouw,- en installatiesector te stimuleren.
De focus ligt op mensen, samenwerking & cultuur: hoe kunnen we mensen motiveren om (meer) digitaal te gaan (samen) werken. Help om de digitaliseringsbeweging te verbreden en versnellen!

Bij digitalisering denk je al snel aan techniek. Maar de menselijke kant is net zo belangrijk. Digitalisering vraagt om een cultuur van samenwerking. Een bereidheid om over de grenzen van je eigen organisatie heen te kijken, en het grotere belang te zien. Praten over digitalisering doen we al heel lang. Wat nu nodig is, zijn goede voorbeelden. Met de DigiDare Award zetten we deze voorbeelden in het zonnetje, zodat anderen er van kunnen leren. Pak je smartphone of videocamera, film een korte pitch en ding mee naar de DigiDare Award 2021. De finale vindt plaats tijdens de BIM Loket D-Day op 1 oktober. Laat anderen zien wat je doet!

Alle informatie is terug te vinden op www.digidareaward.nl. Ook kan je via die website je pitch insturen.

Subsidie op (bij)scholing van uw personeel     

Goed nieuws voor alle ondernemers met een goed idee voor het bijspijkeren van de kennis en vaardigheden van hun personeel: het subsidieloket van MKBidee voor het aanvragen van een financiële bijdrage opende op 6 juli weer voor het aanvragen voor een financiële bijdrage.
Daarvoor heeft u dan tot 7 september 2021 de tijd.