Er is een wettelijke maatregel in voorbereiding voor het verplicht emissieloos maken van nieuw aan te schaffen en te leasen zakelijke personenauto’s per 1 januari 2025.

De overheid is verplicht hierop een MKB-Toets uit te voeren om te zien of deze maatregel in de praktijk kan werken.

Deze MKB-Toets ‘vlootnormering’ vindt plaats vanuit het ministerie van I&W op 11 mei tussen 15.30 en 17.00 uur.

Wij verzoeken u vriendelijk of u mee wilt doen aan deze MKB-Toets.

Voor nadere informatie of als u zich wilt aanmelden kunt u terecht bij bij Rielén van der Hoek, hoofd politiek beleid Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra via vanderhoek@aannemersfederatie.nl.