In de op 21 december 2023 verstuurde integrale cao-tekst staat een fout in tabel 4.4.3 Garantieloon leerlingwerknemer tijdens driejarige bbl3 (pagina 32).

Dit betreft het loon per 1-1-2024 van een 20-jarige tijdens het eerste jaar. Het bedrag van € 10,62 moet zijn € 9,99. In de separate loon- en salaristabellen uit hoofdstuk 4 van de cao die op 21 december zijn meegezonden stond wel het correcte loon.

Hieronder treft u de gecorrigeerde CAO en de bijbehorende loon- en salaristabellen aan.

CAO Bouw en Infra 2024

Loontabellen bouwplaats medewerkers 2024

Salaristabellen UTA medewerkers 2024