Nederland is weer open. In 3 stappen is Nederland weer opengegaan. De laatste stap is vandaag, vrijdag 25 februari, gezet.

Ondanks de versoepelingen blijft het wel uitkijken dat het virus niet sneller rondwaart dan nodig is. Het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ biedt hiervoor voldoende handvatten.

De 1,5 meter afstand is geen verplichte maatregel meer, maar een dringend advies. Neem dit advies ter harte. Is het mogelijk om afstand te houden in de keet, op kantoor of projectlocatie? Doe dit dan ook. Je beschermt elkaar er absoluut mee. Sommige mensen blijven kwetsbaar. Zo voorkom je besmettingen en daarmee ziekteverzuim!

Welke regels blijven van kracht?
• Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.
• Was vaak je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Schud geen handen.
• Zorg voor voldoende frisse lucht.
• Klachten? Blijf thuis en doe direct een zelftest, ook als je gevaccineerd bent.
• Positief getest? Blijf 5 dagen thuis!

Op 15 maart beoordeelt het kabinet onder andere de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, het verplichte testen voor toegang (1G) en het thuiswerkadvies.