Dit jaar staat de veiligheid van (rol)steigers weer in de schijnwerpers, en ditmaal met nog meer nadruk dan voorheen. Recente cijfers van de Nederlandse Arbeidsinspectie wijzen uit dat het aantal ongelukken en zelfs dodelijke incidenten in de bouwsector in 2023 hoger lag dan in voorgaande jaren. Met name het vallen van hoogte blijft een van de meest voorkomende ongevallen, waardoor de Arbeidsinspectie extra aandacht besteedt aan de veiligheid van steigers.

Deze bevindingen onderstrepen het belang van veiligheid bij het werken op hoogte, en benadrukken de noodzaak van grondige inspecties. Een recent artikel op onze website, getiteld “Rolsteigers Weer Onder Vergrootglas Arbeidsinspectie“, biedt aanvullende inzichten over dit onderwerp. Hierin wordt besproken hoe goedkope rolsteigers, vaak via webshops aangeschaft, vaak essentiële onderdelen missen. Stabilisatoren, platforms en leuningen zijn cruciaal voor een veilig gebruik van rolsteigers, maar ontbreken vaak bij goedkopere sets. Dit kan niet alleen gevaarlijk zijn, maar is ook in strijd met wettelijke voorschriften. Daarom roepen we op om bij de aanschaf van een rolsteigerset nauwlettend te controleren of alle benodigde onderdelen inbegrepen zijn.

De Arbeidsinspectie zal strenger gaan optreden tegen werkgevers die hun werknemers onveilig laten werken. Een zelfinspectie genaamd “Gezond en Veilig Werken” is ontwikkeld om werkgevers te helpen de risico’s te identificeren, passende maatregelen te nemen en te controleren of het arbobeleid op orde is. Deze zelfinspectie biedt een waardevolle mogelijkheid om uw organisatie te evalueren vanuit het oogpunt van inspecteurs. U kunt de zelfinspectie uitvoeren op zelfinspectie.nl, waarbij u na afloop een handige actiepuntenlijst ontvangt met mogelijke verbeterpunten.

Veiligheid op de werkvloer is van het grootste belang, en met deze updates en tips streven we ernaar om alle betrokkenen bewust te maken van de risico’s en hen te helpen veilig te werken op hoogte.