Door de dalende verzekerbaarheid van met name het aansprakelijkheidsrisico bij bedrijven die “werken op hoogte”, kan de continuïteit van de onderneming gevaar lopen. Dit resulteert in opzeggingen, stijgende premies en forse eigen risico’s. Bij verzekeraars is over het algemeen maar weinig knowhow en té weinig draagkracht in huis om risico’s op de juiste wijze in te kunnen schatten en mogelijke grote schades op te vangen.

Van Santen Verzekeringen heeft reeds enkele jaren (in overleg met de VSB) dit probleem geanalyseerd en gezocht naar een oplossing voor het verzekeren van o.a. het bedrijfs-aansprakelijkheidsrisico (AVB). Juist door de VSB-waarborgregeling, waar elk lid zich aan conformeert, neemt de kans op schade af. Dit in combinatie met de enorme kennis en ervaring in de branche van “werken op hoogte” bij de verzekeringsmaatschappij Quinn-direct, is verzekeren op collectief niveau mogelijk geworden.

De speciaal ontwikkelde VSB Mantel “Werken op hoogte” is tot stand gekomen door een samenwerkingsverband tussen Van Santen Verzekeringen en Quinn-direct en resulteert exclusief voor VSB-leden in een hoge acceptatiegraad, maatwerk, scherpe tarieven en zeer ruime dekkingen. Meer informatie kan worden verkregen via het VSB-secretariaat