De cao is inmiddels afgelopen en door de stikstof, PFAS en Corona crisis zijn cao-partijen nog niet in staat geweest om afspraken te maken over een nieuwe cao. Werkgevers en vakbonden hebben voor het laatst gesproken op 11 maart 2020. Door de intelligente lockdown konden cao-partijen niet meer over de voorstellen spreken.

De definitieve schade door de corona, PAS en PFAS crisis is nog niet volledig zichtbaar. Daarom hebben cao-partijen besloten om verder te onderhandelen met een beperkte agenda.

De onderwerpen voor die agenda zijn onder andere:

  • Zwaar werk regeling voor ouderen
  • Duurzaam inzetbaarheidsanalyse door het bedrijf zelf
  • Onderzoek naar beëindiging van het tijdspaarfonds
  • Afspraken over doorwerken na AOW
  • Verruiming ketenregeling tijdelijke contracten
  • Beperkte loonstijging

Op 8 juni jl. hebben partijen over deze onderwerpen gesproken. Op 23 juni staat het volgende overleg gepland.